Yangın Merdiveni

KAÇIŞ YOLLARI ve KAÇIŞ MERDİVENLERİ

Yangında ve acil durumlarda binanın en hızlı ve en güvenli şekilde boşaltılması için gerekli yollar, yangın kaçış yollarının tanzimi, mesafeleri, yangın merdiveni şartlarından oluşmaktadır.

İtfaiye ruhsatı, itfaiye uygunluğu aranırken, yangın merdivenleri kritiklerine uygun yapılmalıdır.

Yangın merdiveni harici ise, sahanlıklık, korkuluklu metal yangın merdiveni yapılmalıdır

Bina içerisinde betonarme yangın merdiveni oluşturulabilir, ancak burada yangın merdiveni için aranacak özellikler yerine getirilmelidir.

Yangın merdiveninizdeki Olumsuz şartlar yüzünden iptal edilen yada itfaiye belgesi yada itfaiye ruhsatı yönetmeliğe uygun şekilde gerekli tadilatlar yapılıp uygunluk belgesi  itfaiye raporunuz cıkartılır.
Sıfırda yangin merdivenleriniz yapılır.

Bilgi ve müracat icin mesai saateleri icerisinde hafta icerisinde 09:00 17:00 0545 203 7361 Türkan hanım